Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Wetenschappelijk onderzoek

De SHR neemt deel aan wetenschappelijk onderzoeken die door het NIVEL worden verricht. Uw anonimiteit is ten allen tijde gewaarborgd. Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.  Voor verdere informatie zie de website van het NIVEL: www.nivel.nl/zorgregistraties

Click to listen highlighted text!