Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

logo shr

ORGANISATIERaad van Toezicht

De heer M.P.A. (Mark) Jans, voorzitter Raad van Toezicht
De heer M.P.A. Jans is eigenaar van organisatieadviesbureau MJ Beheer B.V. Hij biedt haar opdrachtgevers oplossingen voor diverse management vraagstukken op directieniveau. De vraagstukken zijn gericht op continuïteit in de financiële en operationele aansturing bij veranderingsprocessen. Hij is directeur geweest bij diverse banken en hij bekleedt diverse bestuursfuncties. Vanaf 1 januari 2020 zal de heer Jans de functie van voorzitter Raad van Toezicht bekleden.

Mevrouw K.A.H. (Karin) Manuel
Mevrouw K.A.H. Manuel is als lector verbonden aan het NCOI. Verder is zij lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep in Tilburg e.o. en van de Kessler Stichting in Den Haag. Vanaf 1 september 2018 treedt zij toe als lid van de Raad van Toezicht van SHR met als primaire portefeuille “bestuurlijk/juridisch”.

De heer A.G.J. (Alexander) van Marle
De heer A.G.J. van Marle is traumachirurg en voorzitter van het stafbestuur bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. De heer Van Marle wil zijn opgebouwde bestuurlijke kennis blijven inzetten als lid Raad van Toezicht bij SHR en hoopt een nuttige rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de spoedzorg in de regio Rijnland. Vanaf 1 september 2018 treedt hij toe bij de Raad van Toezicht van SHR.

 

 

 

 

logo shr

Raad van Bestuur

De heer H. (Harco) Alkema, huisarts, bestuurslid.

De heer M.D.V. (Marco) Kocken, penningmeester.

De heer R. (Ruud) Gebel, huisarts, voorzitter.

De heer C.G. (Cees) Verhage, extern bestuurslid.

 

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunt u bereiken via info@shrnet.nl

 

Directie

I.K. (Immie) Boomgaardt, algemeen directeur
(iboomgaardt@shrnet.nl)

 

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!