Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

Belwijzer voor uw zorg

Inzake de verzending van Belwijzer voor uw zorg Op 14 februari jl. heeft de RAV HollandsMidden i.s.m. met diverse gemeentes en onze huisartsenpost een mailing verstuurd naar 390.000 huishoudens in de regio. Helaas zijn er door onvoorziene omstandigheden een aantal...

De app ‘Moet ik naar de dokter’ gelanceerd.

De app ‘Moet ik naar de dokter’ gelanceerd. Deze app, een initiatief van de huisartsenposten in Apeldoorn in samenwerking met Van Campen Consulting, helpt mensen bij het maken van een inschatting of zij wel of niet contact moeten opnemen met de...

Externe audits HKZ en NEN-7510

Op 22 en 23 juni 2016 heeft een gecombineerde audit plaatsgevonden bij de SHR voor de HKZ en de informatiebeveiliging NEN-7510. De auditoren hebben geconstateerd dat we als SHR voldoen aan de gestelde criteria. Wel hebben we een aantal aandachtspunten meegekregen waar...

SHR NEN 7510 gecertifieerd

De Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) heeft op 28 december 2015 het NEN 7510 certificaat ontvangen. De SHR is nu gecertificeerd voor Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg.  Op deze manier is het belang dat de SHR hecht aan...

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!