Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

MEDISCHE GEGEVENS DELENElektronisch uitwisselen van uw medische gegevens

Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere huisarts of apotheek moet aankloppen, kan deze geen contact met uw huisarts of apotheek opnemen om uw gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Ook in spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen. Daarom willen wij op onze huisartsenposten graag belangrijke medische gegevens elektronisch kunnen inzien. Zo is informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in het weekend.

onlinegegevens

Huisartsen, apotheken en huisartsenposten kunnen hierbij gebruik maken van een speciaal netwerk. Dat netwerk is beveiligd om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.
Als uw huisarts is aangesloten op het netwerk, dan vraagt hij uw toestemming voor de uitwisseling van uw gegevens. Als u toestemming geeft, zal hij uw burgerservicenummer (BSN) aanmelden bij het netwerk. Als uw zorgverlener dan uw gegevens opvraagt, wordt met behulp van uw BSN gezocht wie gegevens over u hebben aangemeld. Die zorgverlener, bijvoorbeeld een waarnemend huisarts van de huisartsenpost of een andere apotheek, kan vervolgens uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat kan echter alleen als u toestemming hebt gegeven en als het nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij deze gegevens.

Gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk

In het netwerk staan alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek. Andere zorgverleners kunnen alleen informatie uit uw dossier inzien. Uw huisarts of apotheek houdt uw dossier bij. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar en kunt u onjuistheden laten herstellen. Als U geen toestemming geeft kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

Meer informatie

Meer weten over het geven van toestemming of over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens? Lees dan deze folder of neem contact op met uw eigen huisarts of apotheek. Zij kunnen u vertellen hoe u toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens.
Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u online toestemming regelen voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur Dat kan op twee manieren:
1) Vul uw gegevens in en verstuur ze met DigiD (met sms authenticatie) naar uw huisarts en/of apotheek;
2) Vul online een formulier in, print het en geeft het aan uw huisarts en/of apotheek.

Bent u voor een behandeling op de huisartsenpost dan kunt u daar uw eigen huisarts of apotheek toestemming verlenen om uw gegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners. Dat doet u door het invullen en ondertekenen van een toestemmingsformulier. De huisartsenpost zorgt er dan voor dat dit formulier bij uw huisarts of apotheek terecht komt.

Wilt u meer informatie kijk dan op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl) of op die van het College Becherming Persoonsgegevens (CBP) (www.mijnprivacy.nl).

Met praktische vragen of vragen over patiëntenrechten kunt u ook terecht bij de Zorglijn van de patiëntenfederatie NPCF, 030-291 67 77.

 

Deelname Nivel Zorgregistratie

De SHR  doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!