Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)


privacy afbeelding

KWALITEIT IS IEDERS WERK


SHR verstaat onder kwaliteit:
‘Professioneel voldoen aan de verwachtingen van de patiënt die spoed(huisartsen)zorg nodig heeft’.


HKZ gecertificeerd

Afbeeldingsresultaat voor hkz logo

 De SHR is een gecertificeerde zorgorganisatie volgens de kwaliteitsnormen HKZ Huisartsendienstenstructuren 2015/ISO 9001:2015.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe patiënten onze zorg beoordelen. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar patiënttevredenheid.

Privacy

Een patiënt heeft recht op bescherming van persoonlijke gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij de behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag slechts met uw toestemming worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden.
Om uw privacy te kunnen waarborgen heeft de SHR protocollen over hoe binnen de organisatie met uw medische gegevens omgegaan dient te worden.

Meer informatie over uw rechten als patient staat op de website van het Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht

Van elk contact met de huisartsenpost ontvangt uw eigen huisarts een verslag. Gewoonlijk is dit een dag na dat u contact had met de huisartsenpost. Deze informatie stelt uw eigen huisarts op de hoogte van de behandeling en maakt uw medisch dossier compleet. Heeft u dit verslag zelf nodig (bijvoorbeeld om het bezoek bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren) neem dan contact op met ons Centraal Bureau.

Op dit moment heeft de huisartsenpost (nog) geen inzage in uw medisch dossier dat door uw eigen huisarts wordt beheerd. De SHR is bezig om deze koppeling te realiseren.

Niet tevreden?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het contact met onze huisartsenpost, kritiek heeft op onze werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden. Klik dan hier voor de mogelijkheden.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!