Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

(NIET) TEVREDEN?


Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Als u gebruik maakt van de diensten van de huisartsenposten van de SHR kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen met een behandeling, bejegening of gedraging die door u als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord werd gestaan, op financiële aspecten of op andere zaken bij de SHR.

Wat kunt u doen?

Bespreek uw klacht  Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks en zo snel mogelijk na uw ervaring spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

U kunt de SHR bereiken:
– via e-mail: info@shrnet.nl
– telefonisch: 071 – 5815980 (maandag t/m vrijdag 9.00 uur – 17.00 uur)

Een klacht indienen  Indien u niet direct uw klacht met de betrokkene kunt bespreken, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt uw klacht indienen op deze website via een klachtenformulier dat direct bij de klachtenfunctionaris terecht komt. deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u liever uw klacht per post of mail verstuur kunt u deze sturen naar:
Centraal Bureau SHR, (klachtenfunctionaris),Postbus 118, 2350 AC Leiderdorp of via de mail naar info@shrnet.nl, ter attentie van klachtenfunctionaris. Graag zowel in de brief als in de mail uw naam en telefonische bereikbaarheid vermelden.

Andere mogelijkheden  Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De SHR is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE . U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.  SKGE Postbus 8018,  5601 KA Eindhoven,  Tel. 088 0229100

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u een klacht heeft ingediend, en als uw naam en telefoonnummer bekend zijn, neemt de klachtenfunctionaris van de SHR contact met u op. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, met u samen naar een oplossing zoeken voor de klacht, of u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers van de SHR of een organisatie met wie wij samenwerken te bespreken, zal de klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming vragen.

 

 

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!