Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

ambulance

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)Waarom een huisartsenpost?

Huisartsenposten zijn er om de diensten van huisartsen buiten kantooruren beter te organiseren. Dit heeft voordelen voor zowel patiënt als huisarts. De toegenomen werkdruk van huisartsen kan ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Met de komst van huisartsenposten is het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten sterk afgenomen waardoor huisartsen niet overwerkt raken en u de zorg kunnen geven die u nodig heeft.
Ervaringen in binnen- en buitenland, zowel in stedelijke als in plattelandsgebieden, tonen aan dat een huisartsenpost een verantwoord, efficiënt en veilig systeem is voor spoedeisende huisartsenzorg.

Voor wie is een huisartsenpost bedoeld?

De huisartsenpost is primair bedoeld voor patiënten van bij de SHR aangesloten huisartsen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Rijnwoude, Stompwijk en Zoeterwoude.
Wanneer u op bezoek bent in een van deze gemeenten dan kunt u bij een spoedgeval gebruik maken van onze huisartsenpost. Neem eerst telefonisch contact met ons op. Is er geen sprake van spoed dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost.

Waarom moet ik altijd eerst bellen?

De huisartsenpost verleent spoedeisende hulp. Om de ernst en mate van spoed (de urgentie) van uw hulpvraag goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u ons eerst belt. De triagiste stelt u een aantal vragen over uw klachten waarmee zij vaststelt welke hulp u nodig heeft. Dit proces noemen we de triage. Als het noodzakelijk is plant de triagiste daarna een afspraak in voor een consult op de huisartsenpost of een visite. De triagiste zorgt voor een juiste planning van de afspraken. Het kan echter gebeuren dat u moet wachten omdat er een patiënt tussendoor komt die met meer spoed geholpen moet worden.

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?

In principe bent u direct aan de beurt omdat de afspraak al telefoonisch wordt vastgelegd. Toch kan het voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er acute hulpvragen tussendoor komen. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk en kan de wachttijd oplopen. De triagiste kan meestal wel schatten hoe lang de wachttijd is.

Wanneer kan ik de huisartsenpost bellen?

U belt met de huisartsenpost wanneer u buiten kantoortijden dringend hulp van een huisarts nodig heeft. Voor gezondheidsklachten die niet dringend zijn kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts (of diens vervanger) op de eerstvolgende werkdag.
Een spoedgeval is een ziekte of letsel, waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts of diens vervanger.

De openingstijden van de huisartsenpost zijn:
op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur
tijdens de weekenden van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08.00 uur
op feestdagen van 08.00 uur tot de volgende dag 08.00 uur
Houd uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt.

Ik heb geen vervoer om naar de huisartsenpost te komen. Wat nu?

Als u geen eigen vervoer heeft, dan is dat geen reden voor ons om de visitearts te sturen. Patiënten zorgen zelf voor vervoer (openbaar vervoer, taxi). Alleen wanneer daar een medische reden voor is, komt de visitearts bij u aan huis. Uiteraard wordt er steeds een goede afweging gemaakt en wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden zoals een verblijf in een verzorgingshuis.

Waar heeft de SHR mijn Burgerservicenummer voor nodig?

Een uniek persoonsgebonden nummer zoals het burgerservicenummer zorgt voor minder fouten en voorkomt identiteitsfraude. De SHR gebruikt het BSN ter controle van uw identiteit en in de toekomst voor het uitwisselen van uw medische gegevens als u daar toestemming voor geeft. Wilt u meer informatie over het burgerservicenummer klik dan hier of ga dan naar www.burgerservicenummer.nl.

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

De kosten die de huisartsenpost in rekening brengt zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit zijn de kosten voor de huisarts en de assistente maar ook de kosten voor huisvesting, medische apparatuur en vervoer.
Bekijk hier de exacte tarieven.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening. Wat kan ik doen?

De tarieven die de huisartsenpost berekent worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, een orgaan van de overheid. De huisartsenpost moet zich houden aan duidelijke voorschriften voor het in rekening brengen van verrichte diensten. De tarieven van de verschillende huisartsenposten kunnen onderling verschillen.
U ontvangt ook een rekening wanneer u telefonisch advies heeft gekregen van de assistente. De dienstdoende huisarts heeft het advies inhoudelijk beoordeeld en goedgekeurd. Als u van mening bent dat de rekening niet juist is neem dan contact op met ons centraal bureau.

Waarom neemt de huisartsenpost alle telefoongesprekken op?

De telefoongesprekken die gevoerd worden met de huisartsenpost, worden opgenomen. Hiervoor is een aantal redenen.
– Misverstanden voorkomen in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies
– De gesprekken tussen patiënt en triagiste worden gebruikt om te evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking en in het kader van triage-certificering van de triagisten.

De opgenomen gesprekken worden een aantal jaren bewaard. Voor het bewaren en afluisteren zijn in het privacyreglement strikte regels opgenomen.

Kan de huisarts bij een spoedgeval wel op tijd bij mij zijn?

Kan de huisarts bij een spoedgeval wel op tijd bij mij zijn?
De Huisartsenpost heeft in de regio’s Leiden en Alphen aan den Rijn ’s avonds, in het weekend en tijdens feestdagen twee speciaal uitgeruste auto’s ter beschikking. Deze auto’s zijn medische voorrangsvoertuigen die voldoen aan alle voorschriften die de overheid stelt en ze zijn uitgerust met navigatieapparatuur. De chauffeurs kennen de regio waarin zij werkzaam zijn goed en ze zijn op de hoogte van stremmingen op de weg. De chauffeurs op de huisartsenpostauto’s mogen alleen gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie en nadat er toestemming voor het rijden met zwaailicht en sirene is gegeven. De huisartsenpost werkt nauw samen met de ambulancediensten in de regio. Wanneer een visitearts niet binnen korte tijd aanwezig kan zijn terwijl snelle hulp noodzakelijk is, wordt een ambulance ingezet

m_kwaliteit

Krijgt mijn eigen huisarts bericht van mijn contact met de huisartsenpost?

Uw eigen huisarts ontvangt in de regel de volgende werkdag van ons een bericht waarmee hij op de hoogte wordt gebracht van uw contact met de huisartsenpost.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Bent u ontevreden? Klik dan hier voor informatie over de mogelijkheden om ons uw onvrede kenbaar te maken.

Hoe gaat de SHR om met mijn medische gegevens?

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag slechts met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Om uw privacy te kunnen waarborgen heeft de SHR protocollen opgesteld over de omgang met medische gegevens.
Meer informatie over uw rechten als patiënt staat op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Hoe komt het dat ik het 0900-nummer van de huisartsenpost niet kan bellen?

Sommige providers hebben de toegang tot bepaalde 0900-servicenummers geblokkeerd waardoor u mogelijk ons centrale nummer niet met uw mobiele telefoon kunt bereiken. Mocht dat bij u het geval zijn laat het ons dan weten door tijdens kantoortijden contact op te nemen met ons centraal bureau. Controleer voordat u ons belt wel eerst of u deze 0900-nummers niet zelf heeft geblokkeerd.
Mocht u ons toch willen bereiken, probeer het dan met een vaste of andere telefoon.
Bellen met de huisartsenpost kost € 0,15 per minuut plus de kosten van het gebruik van uw telefoon.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!