Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

Het Burger Service Nummer (BSN) in de zorg


burgerservicenummer


Wat is een burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland staat ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN.
Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN in de zorgsector door de overheid verplicht gesteld.

Wie gebruikt uw BSN?

Uw BSN wordt door alle overheidsorganisaties zoals uw gemeente en de belastingdienst gebruikt. Ook uw zorgverlener gebruikt uw BSN om op een betrouwbare manier de juiste gegevens uit te wisselen.

Wat doen zorgverleners met uw BSN?

Zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, apotheker of de specialist in het ziekenhuis nemen uw BSN op in de patiëntenadministratie. SHR voegt uw BSN toe aan uw gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Ook bij zorgverzekeraars staat uw BSN in hun administratie.

Waarom gebruiken zorgverleners uw BSN?

 

Een uniek persoonsgebonden nummer zoals het BSN zorgt voor minder fouten en helpt bij de de bestrijding van identiteitsfraude.

Wat betekent dit voor u?

 

Bij de eerste afspraak met de SHR moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Zo weten wij zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de gegevens in onze administratie. Wij kunnen uw BSN gebruiken bij het uitwisselen van uw gegevens met bijvoorbeeld uw eigen huisarts.
Bij volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.controle BSN

Vanaf 1 juni 2009 is ook de SHR verplicht de identiteit van haar patiënten vast te stellen en te controleren door hen te vragen naar het BSN. Wanneer u telefonisch contact opneemt met de SHR zal de doktersassistente u daarom naar de volgende gegevens vragen:

  • Burgerservicenummer
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Zorgverzekeraar en polisnummer

Tevens bent u bij bezoek aan de huisartsenpost verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs). Dat geldt ook in die gevallen waarin de huisarts u thuis bezoekt

Wie moet zich kunnen legitimeren?

Iedereen die gebruik maakt van zorg moet zich kunnen legitimeren. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsdocument of met het paspoort van één van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven.

Hoe is uw privacy geregeld?

Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.
Er wordt een overzicht bijgehouden van alle zorgverleners die uw BSN opvragen. U heeft het recht om dit overzicht op te vragen. Wilt u een overzicht van alle zorgverleners die uw BSN hebben opgevraagd? Kijk dan voor meer informatie op www.infoBSNzorg.nl.

Meer informatie.

Wilt u meer informatie over het BSN raadpleeg dan de website van de overheid: www.burgerservicenummer.nl of bel met de servicedesk van het Informatiepunt BSN in de zorg. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer
0900 – 232 43 42 (€ 0,10 per minuut).

Zorgverleners die gebruikmaken van uw BSN gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Toch kan het gebeuren dat u zelf of een zorgverlener een fout ontdekt in uw BSN of in de gegevens die aan uw BSN zijn gekoppeld. Bespreek dan met uw zorgverlener hoe de fout opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het BSN-punt,
telefoonnummer 088 – 900 10 10. U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het BSN.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!