Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

U BELT EN DAN?Verschil huisartsenpost & huisartsenpraktijk


U heeft buiten kantooruren met spoed een huisarts nodig?

Bel 0900 – 513 80 39

De telefoon wordt beantwoord door een triagiste (= speciaal opgeleide doktersassistente).
Aan de hand van vragen bepaalt de triagist ernst en urgentie.

Is het leven van de patiënt in gevaar?

JA, er komt met spoed een ambulance naar U toe
Nee, U krijgt:

  • Zelfzorgadvies, of
  • Een afspraak in de huisartsenpost, of
  • Een afspraak voor een visite, of
  • Terugverwijzing naar uw eigen huisarts.

1) Zelfzorgadvies

Bij veel eenvoudige aandoeningen en kleine verwondingen is zelfzorg goed mogelijk. Daarvoor is geen bezoek aan de huisartsenpost nodig. De triagist geeft u in dat geval een zelfzorgadvies. Ook kunt u voor zelfzorgadviezen terecht op www.thuisarts.nl.

2) Afspraak in de huisartsenpost

Als de triagist beoordeelt dat u moet worden gezien door een huisarts, dan maakt zij met u een afspraak. U moet zelf voor vervoer naar de huisartsenpost zorgen. Bij binnenkomst meldt u zich bij de balie. De triagist zal u vragen om uw legitimatie (paspoort of rijbewijs), verzekeringsgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Het BSN staat op uw verzekeringspas en op het rijbewijs. Ook checkt de triagist welke medicatie u gebruikt. Neem als het mogelijk is een actueel medicatie-overzicht mee of anders de medicatieverpakking(en).
Het kan voorkomen dat u niet op de afgesproken tijd geholpen kunt worden. Spoedsituaties krijgen altijd voorrang. Wij vragen hiervoor uw begrip.

3) Visite aan huis

De visitearts komt alleen naar u toe als u om medische redenen niet naar de huisartsenpost toe kunt komen. Op de huisartsenpost zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling immers groter. De triagist beoordeelt samen met de huisarts of een visite wordt afgelegd en maakt met u een afspraak. De visitearts komt altijd samen met een chauffeur. De chauffeur kan de huisarts assisteren bij medische handelingen.

4) Terugverwijzing naar de eigen huisarts

In geval u wordt terugverwezen naar uw eigen huisarts, belt u op de eerstvolgende werkdag voor een afspraak naar de praktijk van uw eigen huisarts.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!