Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

SPOEDEISENDE HULP BIJ ACUTE HARTPROBLEMENVerbetering spoedeisende hulp bij acute hartproblemen

Vanaf vrijdag 1 april 2011 stuurt de meldkamer van de ambulancedienst na een melding van de huisartsenpost direct een ambulance naar het thuisadres van een patiënt met acute hartproblemen.
Bij een spoedmelding die via het alarmnummer 1-1-2 binnenkomt wordt altijd al direct een ambulance gestuurd. In situaties waarbij de patiënt contact opneemt met de huisartsenpost was het tot nu toe gebruikelijk dat de arts van de huisartsenpost SHR (Leiden en Alphen) eerst zelf de patiënt met acute hartklachten bezocht voordat er een ambulance werd ingezet.

Uit onderzoek is gebleken dat in 80% van dit soort gevallen de ambulance alsnog nodig is. Om te voorkomen dat er teveel tijd verloren gaat als patiënten in dit gebied de huisartsenpost bellen met klachten die wijzen op een mogelijke hartinfarct is in overleg met de huisartsen van de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) besloten om de procedure te wijzigen. Deze wijziging is bedoeld om de zorg aan patiënten met acute hartproblemen verder te verbeteren doordat nog sneller definitieve hulp mogelijk wordt.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!