Click to listen highlighted text!
Welcome REALNAME/gspeech}
0900 - 513 80 39 info@shrnet.nl
  • A  A  A  

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR)

foto van euromunten

TARIEVENDe Wet Tarieven Gezondheidszorg

Huisartsenposten vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg. De tarieven die wij verplicht aan u doorberekenen voor een telefonisch of spreekuurconsult of voor een visite worden jaarlijks voor elke huisartsenpost vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven).
Deze tarieven kunnen per huisartsenpost verschillen.
De tarieven van de SHR zijn per 1 januari 2019:
Telefonisch consult € 25,00
Consult € 118,73
Visite € 178,09

Wie betaalt deze kosten?

Wanneer u verzekerd bent dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling. De huisartsenpost beschikt over een computersysteem dat aan de hand van uw BSN (burgerservicenummer) controleert of en waar u verzekerd bent. Als wij via dit systeem uw verzekeringsgegevens niet kunnen vinden krijgt u een factuur voor de behandeling die u direct per pinbetaling dient te voldoen. De rekening kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Wanneer het systeem ons de juiste verzekeringsgegevens verstrekt sturen wij de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Ter controle vragen wij u om een legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort).

Betalen op de huisartsenpost

U kunt de kosten van een consult of behandeling per pinautomaat op de huisartsenpost voldoen. Contant betalen is niet mogelijk!

Telefonisch consult

Wanneer u per telefoon een advies van de triagist ontvangt, wordt een telefonisch consult in rekening gebracht. De triagist handelt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die alle telefonische contacten beoordeelt die door de triagist zelfstandig zijn afgehandeld. Ook wordt van iedere hulpvraag een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Bij een telefonisch consult is het niet altijd noodzakelijk dat er contact is geweest tussen de patiënt en de huisarts op de huisartsenpost.

De stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) is sinds 2008 HKZ gecertificeerd en sinds 2015 NEN7510 gecertificeerd.

Voor mensen die zelf informatie en advies willen inwinnen over hun gezondheid heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de website www.thuisarts.nl geopend.

Click to listen highlighted text!